TeamCoaching
Slider

Coaching af Teams.

  • Har du som leder sørget for at dine teams er startet ordentlig op?  
  • Oplever du at dine teams ikke levere hvad du havde forventet?
  • Oplever du som teammedlem at du spilder din tid til møderne?
  • Ved du hvorfor at I er sat sammen som et team
  • Når et team ikke fungere optimalt koster det organisationen mange penge og arbejdstimer, som den ikke får noget ud af.

Møder

Møder opleves af mange som spild af tid. Der holdes mange møder for at ”teamet kan snakke sammen” hvis et team på 5 mødes i 1 ½ time koster det en arbejdsdag.  Kunne tiden være brugt bedre?  

Møder er det som koster aller mest i organisationer. Både i tid (og dermed løn) og det fjerner medarbejdernes fokus fra kerneopgaven. Derfor SKAL organisationen opleve at møderne rykker kerneopgaven 

Jeg vil som Jeres teamcoach kigge på hvordan jeres møder bruges til at kvalificere kerneopgaven. 

Jeg kommer ikke med et færdig koncept som bruges på alle . Jeg arbejder med teamcoaching ud fra den præmis, at Jer der arbejder i organisationen ved bedst hvad der er godt for organisationen.  

Derfor er det Jer som organisation som skal være med til at fastsætte målene. 

Teamsammensætning

Jeg kigger på teamsammensætning, teamets arbejdsopgaver og tiden. 

Jeg har stor fokus på at medarbejdere skal føle de får noget ud af at gå til møder. Ellers møderne aflyses. 

Mange teams sammensættes mere eller mindre tilfældigt. Forskning viser at teams som sammensættes uhomogent opnår de bedste resultater 

Et high performance team vil flytte organisationen fremad og være en gevinst for organisationen

For et team bliver high performance kræver det teammedlemmerne har tillid til hinanden, det kræver at teamet er uhomogent sammensat. Uhomogene teams er dem som skaber de bedste resultater (se dokumentation i linket her ) 

Når teamet er uhomogent sammensat vil teamet opleve at det er hårdt arbejde og teammedlemmerne vil anstrenge sig mere. Det er netop dette der gør at uhomogen teams er bedre performende. 

Mødeafholdelse:
Får I det ud af møderne som i forventer? Jeg vil sørge for at formålet bliver tydeligt i teamets arbejde
Teamcoaching
Konflikter mellem teammedlemmer:
Konflikter er meget ødelæggende for samarbejde. Derfor er det vigtigt at få det håndteret hurtigt og professionelt.
Opstart af Teams:
Når et team starter op er der mange ting som skal være på plads for at et team er et high performance team.

Hvad er teamcoaching? 

Teamcoaching tager udgangspunkt i ledelsens og teamet ideer og visioner.
Det er Jer som er eksperterne i opgaven der skal løses.
Jeg er ekspert i teamarbejde og derfor er mit fokus at få teamet til at fungere optimalt.
At møderne i teamet er møder der rykker noget på opgaven, så ingen føler at møderne er spil af tid

Når man sammensætter et team er det med et formål eller en opgave som skal løses.
Oftest er der behov for at teamet for lavet teamregler – en forventningsafstemning omkring hvad der forventes af et teammedlem i det pågældende team. 

  • Rollefordelingen er oftest ikke aftalt
  • Som team taber man nogen gange fokus fra opgaven
  • Som teamcoach er det vigtigt at teamets udfordringer bliver løst sammen med teamet og i overstemmelse med ledelsens forventninger.

Spring ud i det!

Klik her og book en tid

Slider