Styrk dit selvværd og din selvtillid
og indtag DIN plads i verden
Slider
  • Giver du dig selv den ros du fortjener?

Et udfordret selvværd eller selvtillid er noget jeg med coaching og mentaltræning kan støtte dig i at forbedre.

Der er flere og flere, specielt unge mennesker der bliver udfordret på deres selvværd og selvtillid.

Sætninger som:

  • Alle ser bedre ud end mig
  • Alle er klogere end mig
  • Alle er bedre end mig til alting
  • Hvis jeg bare var som andreville de bedre kunne lide mig
  • Jeg er ikke værd at være sammen med

….er noget som personer med dårlig selvværd og selvtillid fortæller sig selv mange gange i løbet af en dag. 

Ved hjælp af coaching og mentaltræning vil jeg vende din indre dialog, så du fortæller dig selv alle de positive ting der er ved dig, og du vil opdage der er mange som meget gerne vil være sammen med dig.
Du lægger bare ikke mærke til det fordi du måske ikke tror på at andre gerne vil være sammen med dig 

Selvbillede  

Vi mennesker sammenligner os med mennesker omkring os. Vi måler og vejer os selv i forhold til andre.
Vi forsøger at finde vores plads i hierakiet i den gruppe mennesker vi er sammen med.
Det er på den baggrund vi vurderer vores selvværd og selvtillid.

Hvis vi vurderer, at vi er mere populære eller bedre, end mange af de mennesker vi er sammen, med booster det vores selvværd og selvtillid
Omvendt hvis vi vurdere at vi ikke er lige så populære og gode som andre vil vi blive udfordret på vores selvbillede.

Årsager til dårlig selvværd og selvtillid

På de sociale medier ser vi kun det som andre ønsker vi ser. 

Vi får sjældent de negative sider at en person at se. når vi så vurdere os selv i forhold til mennesker på sociale medier vil vi ofte vurdere os selv dårligere end hvis vi var sammen med personen rent fysisk, hvor vi ofte også ville se nogle af de mere uperfekte sider af personen.

En anden meget vigtig årsag til et udfordret selvværd er når autoriteter (forældre, lærere, kammerater trænere taler nedsættende om personen) 

Når autoriteter taler nedsættende om en person vil det ramme vedkommende hårdt, fordi det betyder ekstra meget hvad autoriteter mener om os.
Logikken er at hvis autoriteter siger noget må det jo være sandt.

Perfektionister er meget ofte udfordret på deres selvværd. Det svært, hvis ikke umuligt, at gøre alt hvad man gør perfekt.
Derfor vil en perfektionist konkludere at når vedkommende ikke kan gøre alting perfekt er det fordi at vedkommende ikke er god nok.   

Konsekvenser af dårlig selvværd og selvtillid

Der kan store konsekvenser ved et dårligt selvværd i forskellige dele af livet:. 

Rent arbejdsmæssige konsekvenser af et udfordret selvværd  kan man, hvis man er udfordret på selvværdet kan man bruge enorme mængder af kræfter på at gå at tænke på om man er god nok og ved samtaler (f.eks, MUS-samtaler)  frygter man hvad lederen har og sige.

Når man får feedback overhører man alt det positive, og husker kun alt det negative.
Jeg holder mere øje som bekræfter det billede jeg selv har.

Ved ros vil man lede efter motiver som giveren af rosen kan have “hvad vil han opnå ved at rose mig?”  

Hvis jeg ikke kan høre/ huske det positive men kun det negative bliver det en negativ spiral som vil give en dårligere selvværd.

Hvis man mister arbejdet vil man mener det er min egen skyld og ikke tænke på at det kan være pga nedskæringer eller andet “almindeligt”

Med hensyn til relationer når man har et lavt selvværd mener man ikke man er værd at være sammen med, og man begynder at finde ting ved eget udseende som man ikke er tilfreds med, og begynde at nedgøre sig selv og fortælle sig selv man er uinteressant.

At gå til eksamen med lavt selvværd kan være en udfordring.
Når man har lavt selvværd har man ikke de store forventinger til sin præstation.
Man venter med andre ord bare på at det går dårligt.
Det betyder at man leder efter de ting som er gået galt og glemmer alle de ting der er gået godt.

Hvad kan man gøre for at få et godt selvværd?

Når jeg coacher en med et udfordret selvværd leder jeg efter beviser. både beviser for at vedkommende jeg sidder sammen med , har ret men i særlig grad er jeg på jagt efter beviser på at vedkommende er meget værd. 
Derudover vil jeg lave et mentaltræningsprogram som vil give et markant løft på selvværds-kontoen.

Jeg vil møde med vedkommende ca 5 gange i løbet af et halvt år.
I løbet af dette halve år vil man kunne mærke en markant ændring i hvordan man tænker om sig selv. 

Spring ud i det!

Klik her og book en tid

Slider