Mentaltræning

styrk dit samarbejde med din underbevidsthed

Slider

Hvem kan få gavn af mentaltræning?

Mentaltræning er for dig som vil opnå:

 • Mere ro 
 • Mindre stress
 • At komme af med Spændingshovedpine
 • Vægttab
 • Angstlindring 
 • Afhjælpe eksamensangst 
 • Bedre selvværd klik her
 • Arbejde med at opnå et eller flere mål
 • Komme af med bekymringstanker 
 • forbedre sportspræstationer 
 • Få en højere grad af glæde og tilfredshed i livet

Hvordan foregår mentaltræning?

Selve mentaltræningen foregår ved at lytte til en række indtalte lydfiler, af ca. 15 minutters varighed, hver dag, for at bringe den der træner i den alternative bevidsthedstilstand

Angst
Coaching af Angst
Eksamensangst
Coaching af EksamensAngst
Teamcoaching
Mentaltræning & Sport

Hvad er mentaltræning?

Mentaltræningen er en form for træning, hvor du arbejder med din underbevidsthed. Mentaltræning er oprindelig en træningsdisciplin, der er udviklet i starten af halvfjerdserne oprindeligt for at få elitesportsfolk til at præstere bedre. Metoden har været testet af forskellige nationale og olympiske teams.

Mentaltræning foregår i den alternative bevidsthedstilstand som frembringes ved afslapning og auditivt støttede aktive forestillinger, hvor hjernens aktivitet udviser relativt øgede andele af aktivitet  

Mentaltræning er en metode hvor man påvirker den ubevidste del af din hjerne til at tro noget er sandt omkring dig selv

Det betyder at når din underbevidsthed har nogle uhensigtsmæssige tanker kan du ved hjælp af mentaltræning få ændret dine tanker til at være som du ønsker dem

Mentaltræning ændrer dine uhensigtsmæssige tanker.

Mentaltræning ændre de uhensigtsmæssige tanker du har.

Tanker er neuraleforbindelser i hjernen. Hver gang du tænker en ny tanke dannes der en ny neural forbindelse i hjernen.
Hvis du har en tanke du har tænkt før bruges den samme neurale forbindelse og den bliver tykkere.
Det vil sige jo mere du tænker en tanke jo nemmere er det at tænke den samme tanke.
Det betyder også at det bliver sværere at tænke en der har den modsatte mening. f.eks. hvis du i lang tid har haft en tanke om at du ikke er noget værd er det meget svært at få tankerne til at være at du ER noget værd.
Dine tanke arbejder i mod dig fordi dine tanker vil fortælle dig at det ikke passer. 
Når du har tanker der handler om du ikke er noget værd vil du bevidst og ubevidst lede efter beviser på at du ikke er noget værd.
Samtidig vil alle de ting som beviser at du er noget værd ikke få din opmærksomhed fordi de ikke passer med det billede du har af dig selv.
Det er netop det som en mentaltrænings-session og efterfølgende mentaltræning vil ændre på. 

Få et mere positiv billede af dig selv

Det er netop dette jeg udnytter i min mentaltræning af dig. Hvis du f.eks fortæller dig selv at du ikke duer til noget, så bliver det DIN sandhed om dig. Det vil sige at du højst sandsynligt fortæller dig selv du ikke duer til noget. Når man mentaltræner slukker du for din bevidsthed og der er direkte adgang til den underbevidsthed.

Jo flere gange du tænker den samme tanke jo kraftigere bliver denne neuraleforbindelse. Jo kraftigere en neuralforbindelse er jo nemmere er det at tænke den samme tanke. Det er derfor nemmere at tænke en tanke igen end det er at tænke en ny tanke. Jo flere gange du tænker den samme tanke jo kraftigere bliver denne neuraleforbindelse. Jo kraftigere en neuralforbindelse er jo nemmere er det at tænke den samme tanke. Det er derfor nemmere at tænke en tanke igen end det er at tænke en ny tanke

Når du har tænkt en tanke i lang tid kan det sammenlignes med en en Bornholmsk landevej efter en snestorm:

Din hjerne vil helst tænke de samme tanker hele tiden fordi det kræver mindst energi.

Mentaltræning ændrer din indre dialog.

Når du igennem flere år f.eks. har har en indre dialog om at du ikke duer til noget er det meget svært at tænke en anden tanke der hedder “jeg er god nok” fordi din egen hjerne kæmper i mod og hvis der f.eks. er en i din omgangskreds der siger “ du er god” vil din indre dialog med det samme fortælle dig at det ikke passer. For det der bliver sagt passer ikke med det, du har sagt til dig selv før.

Din hjerne vil fastholde dig i at tænke de samme tanker fordi det koster mindre energi at tænke de samme tanker end at tænke nye tanker 

Igennem mentaltræning vil jeg ændre din indre dialog så du fortæller dig selvting der løfter dig i stedet for at jorde dig –  f.eks. at du faktisk er meget værd og andre mennesker sætter pris på den du er. 

Så hvem kan få gavn af mentaltræning?

Mentaltræning kan bl.a., få kroppen eller sindet til at slappe af, forbedre selvbilledet, øge glade tanker, forbedre præstation etc, gennem en kombination af afslappende musik og ord. Denne kombination af induktion og suggestioner kendes også som selvhypnose.

Mentaltræning er en måde at “overspille” negative tanke med mere hensigtsmæssige tanker. Vores hjerne kan nemlig ikke kende forskel på noget vi forestiller også og noget der er sket i virkeligheden, så når du forestiller dig noget tror hjernen det er virkelighed og danner neuronspor.

Når en person får en tanke skabes der et neuron spor i hjernen. Jo flere gange man har den samme tanke jo dyrere bliver dette neuronspor og det bliver lettere at tænke den samme tanke. Men det bliver samtidigt også sværere at tænke på en måde om den samme ting jo flere gange man har haft den tanke.


Hvordan foregår mentaltræning
?

Mentaltræning foregår ved at du lytter til en lydfil i 15 min om dagen

Du skal igennem en grundtræning som består af 2 programmer. Det første skal lære din krop at slappe af. Det andet skal lære din hjerne at slappe af.

Grundtræningen tager mellem 3 til 6 uger.

Derefter skal du træne det specifikke program som er rettet mod én speciel udfordring. 

Jeg laver 2 slags programmer:  

 • specifikke programmer som er specielt designet til at hjælpe dig med dine specifikke udfordringer
 • generiske  programmer som er nogle programmer

Det er en god ide at have en aftale med din mentaltræner om regelmæssige møder for at justere dine mål og hjælpe dig med at fortsætte træningen 

 1. mentaltræning kan gøre dig mere effektiv
 2. Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training
 3. Mentaltræning afhjælper angst
 4. Vores selvværd afhænger af omgivelserne
 5. “Mentaltræning forandre hjernen og reducere stress”
 6. Vil du vide mere om mentaltræning Klik her (video)
Logo BDMT
Spring ud i det!

Klik her og book en tid

Slider