angst-header-2
Kom af med din Angst hurtigt og effektivt

Angsten skal ikke styre dit liv. ......

Har du angst vil jeg, med coaching og mentaltræning, kunne forbedre din livskvalitet markant på kort tid.

Jeg tilbyder coaching af  børn,unge og voksne med angst. Gennem coaching og mentaltræning, forbedres din livskvalitet markant på kort tid.

Angst er ofte et indlært handle-og tanke-mønstre. når noget er indlært kan du også lære at gøre noget andet. At komme af med angst er ofte noget der er meget svært at klare selv. der skal ofte professionel hjælp til.  Angst er et af de områder hvor mentaltræning virkelig kan komme til sin ret. Da der er tale om tanke og handlemønstre kan du med mentaltræningen “overskrive” de “angsttanker” som din underbevidsthed har med nogle tanker der er mere hensigstsmæssige.

Hvordan arbejder jeg med angst?

Måden jeg arbejder med personer med angst er at vi mødes en gang hvor jeg under en coaching vil finde frem til hvilke tanker du vil erstatte dine angsttanker med. derefter vil jeg lave et mentaltræningsprogram som du høre der hjemme så ofte du vil. Mødes derefter 3-4 gange. Langt de fleste vil allerede anden gang vi mødes, opleve at der er sket en markant forbedring 

Ved hjælp af mentaltræningsfilen vil dine tanker hurtigt ændres til mere hensigtsmæssige tanker  

Angst kan gøre det svært at overkomme studier og arbejde – eller at mødes med andre mennesker. Angst kan behandles både psykologisk og medicinsk, og langt de fleste kan slippe helt af med angsten eller reducere den, så de kan leve med den.” (fra altompsykologi.dk)

Hvad er angst

Angst er fejlfortolkninger af hverdags oplevelser som farlige. Det er denne kodning der skal ændres. Dette gøres ved hjælp af en blanding af coaching og mentaltræning

Angst er fejlfortolkninger af hverdags oplevelser som farlige. Det er denne kodning der skal ændres. Dette gøres ved hjælp af en blanding af coaching og mentaltræning

Angst er en naturlig og livs vigtig reaktion. Når vi udsættes for fare aktivere hjernen kroppens forsvarssystem. Det betyder der pumpes adrenalin rundt i kroppen som gør at vi opfatter og reagere hurtigere. Pulsen hæves, musklerne spænder op og er klar til fight or flight (kæmpe eller flygte). Inden vi kan reagere skal hjernen fortolke og bearbejde om det var en reel fare vi reagerede på. Det er det samme der sker når vi bliver forskrækket. vi går i alarmberedskab og bagefter falder vi til ro når hjernen har bearbejdet

Der er flere piger end drenge som rammes af angst. Det skyldes at kvinder skulle passe på børnene mens mændene var ude og jage. Derfor er piger mere på vagt over for potentielle fare.

I urtiden var der grund til at være bange for insekter, højer, små lukkede rum og fremmede mennesker.  Det er de samme ting som folk med angst er bange for, højdeskræk, klaustrofobi og social angstAngst kan være selvforstærkende.

Angst kan være selvforstærkende. Hvis en pige f.eks. har lavet fejl i et foredrag i skolen, kan hun føle angst næste gang hun skal fremlægge noget for klassen. Måske hun melder sig syg og hun kan mærke angsten falder. Det vil sige, hendes adfærd belønnes/indlæres. På den måde kan man udvikle en undgåelsesadfærd for at undgå angsten. Dette kan meget nemt udvikle sig til panikangst.    Panikangsten kan på sigt udløses af flere og flere ting. Pludselig er det også det at være i skole, køre i bus eller stå i kø som udløser panikangsten. De tolker hverdags situationer som meget farlige og  I sidste ende kan det ende med at personen ikke er i stand til at være sammen med andre mennesker

For at der er tale om en egentlig angst skal der være nogle konsekvenser  for personen selv . Det kan være at man ikke at det påvirker livskvaliteten på en negativ måde eller man ikke kan passe skole eller arbejde.

Nogle at symptomer på angst er depression, pessimisme, tristhed og bekymringstanker

Coaching af angst børn, unge og voksne skaber resultater

Gennem coaching af angste børn, unge og voksne skaber jeg resultater

Vil du vide mere om angst

klik her Angstforeningen

eller 

klik her psykiratrifonden

Jump
Spring ud i det!

Klik her og book en tid