Lærerteams

  • Har du som leder sørget for at dine teams er startet ordentlig op?  
  • Oplever du at dine teams ikke levere hvad du havde forventet?
  • Oplever du som teammedlem at du spilder din tid til møderne?
  • Ved du hvorfor at I er sat sammen som et team
  • Når et team ikke fungere optimalt koster det organisationen mange penge og arbejdstimer, som den ikke får noget ud af.

Jeg er dedikeret til at hjælpe teams med at blomstre og nå deres fulde potentiale. Som en erfaren teamcoach med ekspertise inden for opstartsfaser, er jeg her for at støtte jer på jeres rejse mod succes.

Mit primære fokus er at skabe et miljø, hvor jeres team kan vokse, samarbejde og levere fremragende resultater. Jeg tror på, at et stærkt team er nøglen til at opnå betydelig succes, og jeg er passioneret omkring at hjælpe jer med at opbygge denne fundamentale struktur.

Når I er i opstartsfasen, står I over for en række udfordringer og beslutninger, der kan være overvældende. Det er her, jeg kommer ind i billedet. Jeg vil arbejde tæt sammen med jer for at identificere og forstå jeres mål, behov og unikke dynamik som team. Ved at lytte nøje og analysere jeres situation kan jeg tilbyde skræddersyede løsninger, der passer til jeres specifikke situation.

Som teamcoach forstår jeg vigtigheden af at etablere et tillidsfuldt og respektfuldt miljø. Jeg vil hjælpe jer med at opbygge effektive kommunikationsstrukturer, forbedre samarbejdet og håndtere eventuelle konflikter, der måtte opstå. Jeg er også dygtig til at identificere styrker og svagheder i teamet og hjælpe med at udvikle individuelle og kollektive kompetencer.

Min tilgang til teamcoaching er både praktisk og inspirerende. Jeg kombinerer teoretisk viden med hands-on metoder for at sikre, at I får konkrete værktøjer og strategier, som I kan implementere med det samme. Jeg vil være jeres vejleder, træner og mentor og støtte jer igennem hele processen.

Uanset om I er et nystartet team eller et etableret team i opstartsfasen med nye projekter eller udfordringer, er jeg her for at hjælpe jer med at navigere i denne spændende rejse. Lad os sammen skabe et fundament, der vil hjælpe jer med at nå jeres mål og skabe en kultur præget af succes og samarbejde.

Kontakt mig i dag, og lad os starte vores rejse mod et mere effektivt og succesfuldt team!

Møder

Møder opleves af mange som spild af tid. Der holdes mange møder for at ”teamet kan snakke sammen” hvis et team på 5 mødes i 1 ½ time koster det en arbejdsdag.  Kunne tiden være brugt bedre?  

Møder er det som koster aller mest i organisationer. Både i tid (og dermed løn) og det fjerner medarbejdernes fokus fra kerneopgaven. Derfor SKAL organisationen opleve at møderne rykker kerneopgaven 

Jeg vil som Jeres teamcoach kigge på hvordan jeres møder bruges til at kvalificere kerneopgaven. 

Jeg kommer ikke med et færdig koncept som bruges på alle . Jeg arbejder med teamcoaching ud fra den præmis, at Jer der arbejder i organisationen ved bedst hvad der er godt for organisationen.  

Derfor er det Jer som organisation som skal være med til at fastsætte målene. 

Teamsammensætning

Jeg kigger på teamsammensætning, teamets arbejdsopgaver og tiden. 

Jeg har stor fokus på at medarbejdere skal føle de får noget ud af at gå til møder. Ellers møderne aflyses. 

Mange teams sammensættes mere eller mindre tilfældigt. Forskning viser at teams som sammensættes uhomogent opnår de bedste resultater 

Et high performance team vil flytte organisationen fremad og være en gevinst for organisationen

For et team bliver high performance kræver det teammedlemmerne har tillid til hinanden, det kræver at teamet er uhomogent sammensat. Uhomogene teams er dem som skaber de bedste resultater (se dokumentation i linket her ) 

Når teamet er uhomogent sammensat vil teamet opleve at det er hårdt arbejde og teammedlemmerne vil anstrenge sig mere. Det er netop dette der gør at uhomogen teams er bedre performende. 

Hvad er teamcoaching? 

Teamcoaching tager udgangspunkt i ledelsens og teamet ideer og visioner. 
Det er Jer som er eksperterne i opgaven der skal løses. 
Jeg er ekspert i teamarbejde og derfor er mit fokus at få teamet til at fungere optimalt. 
At møderne i teamet er møder der rykker noget på opgaven, så ingen føler at møderne er spil af tid

Når man sammensætter et team er det med et formål eller en opgave som skal løses. 
Oftest er der behov for at teamet for lavet teamregler – en forventningsafstemning omkring hvad der forventes af et teammedlem i det pågældende team. 

  • Rollefordelingen er oftest ikke aftalt
  • Som team taber man nogen gange fokus fra opgaven
  • Som teamcoach er det vigtigt at teamets udfordringer bliver løst sammen med teamet og i overstemmelse med ledelsens forventninger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.